Protokół z posiedzenia Kapituły Funduszu Stypendialnego św. Jakuba